Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.

Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor” sprijină unul dintre sectoarele de mediu în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Gospodărie Comunală S. A. a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene la data de 22.08.2019 contractul de finanţare „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020”, având ca obiect general pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul evaluării Aplicației de Finanțare și de atribuire a contractelor în vederea obținerii finanțării proiectului regional

Proiectul finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, este derulat pe o perioadă de 28 luni, având o valoare totală eligibilă de 11.699.591,04 lei, din care 8.356.850,76 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul evaluării Aplicației de Finanțare și de atribuire a contractelor în vederea obținerii finanțării proiectului regional, respectiv asistența tehnică acordată de proiectant pe parcursul derulării lucrărilor pentru contractele tip executțe de lucrări. Astfel se continuă procesul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a OR și asigurând accesul populației și din mediul rural la servicii de alimentare cu apă și de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii, precum și creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate.

Obiective specifice ale proiectului

  • elaborarea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentelor suport, inclusiv sprijin pe parcursul evaluării
  • realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare şi lucrări rezultate din planul de achiziţii, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare
  • organizare a trei seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate şi a celorlalte documente suport la Aplicaţia de Finanţare, a Proiectelor Tehnice şi a documentaţiilor de atribuire
  • actualizare devize Studiu de Fezabilitate în urma finalizării procedurilor de licitaţie

Valoarea proiectului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 11.699.591,04 lei, după cum urmează:

Valoarea totalăValoarea totală eligibilăValoarea eligibilă nerambursabilă din FCValoarea eligibilă nerambursabilă din
bugetul național
Valoarea co-finanţarii eligibile
a Beneficiarului
Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
(lei)(lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)
1 = 2 + 92 = 3 + 5 + 73456789
11.699.591,049.831.589,128.356.850,7685%1.376.422,4614%98.315,901%1.868.001,92