Contracte

Contract de servicii Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020

Valoarea contractului (partea inclusă în Contractul de finanțare): 9.831.589,12 lei fără TVA

Dată începere: 02.09.2019

Durată contract: 66 luni, din care 28 de luni în cadrul Proiectului. Ultima activitate, Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe perioada de execuţie a contractelor tip execuţie de lucrări, va face parte dintr-un alt proiect de finanțare.

Principalele activități:

 • Activități pregătitoare (elaborare Notă conceptuală, Temă de proiectare, Master Plan actualizat)
 • Realizare Studii de teren la faza SF (studiile topografice, geotehnice, inundabilitate și hidrogeologice)
 • Realizare alte studii și expertize la faza SF (Studii privind tratabilitatea apei potabile, Studii privind balanța apei, Elaborare PUZ-uri etc.)
 • Întocmire documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații (exclusiv documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor de mediu)
 • Elaborare Studiu de fezabilitate complet
 • Elaborare Cerere de finanțare (Aplicația de finanțare completă)
 • Sprijin în perioada de evaluare a Aplicației de finanțare
 • Actualizare SF în urma elaborării proiectelor tehnice de execuție
 • Organizare și desfășurare seminarii de prezentare
 • Elaborare documentații de atribuire pentru contractele de servicii și procurare bunuri
 • Elaborare documentații de atribuire pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări
 • Elaborare documentații de atribuire pentru contractele de execuție de lucrări
 • Sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor
 • Elaborare documentații pentru obținerea autorizațiilor necesare execuției lucrărilor
 • Elaborare Proiecte tehnice de execuție (parte scrisă, parte desenată, liste de cantități cu prețuri la faza SF)
 • Actualizare devize SF în urma finalizării procedurilor de licitație