Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale
Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Proiect Sprijin POIM

Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul evaluării Aplicației de Finanțare și de atribuire a contractelor în vederea obținerii finanțării proiectului regional, respectiv asistența tehnică acordată de proiectant pe parcursul derulării lucrărilor pentru contractele tip executțe de lucrări. Astfel se continuă procesul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a OR și asigurând accesul populației și din mediul rural la servicii de alimentare cu apă și de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii, precum și creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate.

 

Obiective specifice ale proiectului

  • elaborarea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentelor suport, inclusiv sprijin pe parcursul evaluării

  • realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare şi lucrări rezultate din planul de achiziţii, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare

  • organizare a trei seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate şi a celorlalte documente suport la Aplicaţia de Finanţare, a Proiectelor Tehnice şi a documentaţiilor de atribuire

  • actualizare devize Studiu de Fezabilitate în urma finalizării procedurilor de licitaţie

 

Valoarea proiectului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 11.699.591,04 lei, după cum urmează:

Valoarea totală

Valoarea totală eligibilă

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC

Valoarea eligibilă nerambursabilă din

bugetul național

Valoarea co-finanţarii eligibile

a Beneficiarului

Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

1 = 2 + 9

2 = 3 + 5 + 7

3

4

5

6

7

8

9

11.699.591,04

9.831.589,12

8.356.850,76

85%

1.376.422,46

14%

98.315,90

1%

1.868.001,92

 

 

 

© 2021 APACOV Proiect Sprijin POIM. Toate drepturile rezervate.