Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale
Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Proiect Sprijin POIM

Contracte

Contracte

Contract de servicii Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020

 

Valoarea contractului (partea inclusă în Contractul de finanțare): 9.831.589,12 lei fără TVA

Dată începere: 02.09.2019

Durată contract: 66 luni, din care 28 de luni în cadrul Proiectului. Ultima activitate, Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe perioada de execuţie a contractelor tip execuţie de lucrări, va face parte dintr-un alt proiect de finanțare.

 

Principalele activități:

 • Activități pregătitoare (elaborare Notă conceptuală, Temă de proiectare, Master Plan actualizat)

 • Realizare Studii de teren la faza SF (studiile topografice, geotehnice, inundabilitate și hidrogeologice)

 • Realizare alte studii și expertize la faza SF (Studii privind tratabilitatea apei potabile, Studii privind balanța apei, Elaborare PUZ-uri etc.)

 • Întocmire documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații (exclusiv documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor de mediu)

 • Elaborare Studiu de fezabilitate complet

 • Elaborare Cerere de finanțare (Aplicația de finanțare completă)

 • Sprijin în perioada de evaluare a Aplicației de finanțare

 • Actualizare SF în urma elaborării proiectelor tehnice de execuție

 • Organizare și desfășurare seminarii de prezentare

 • Elaborare documentații de atribuire pentru contractele de servicii și procurare bunuri

 • Elaborare documentații de atribuire pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări

 • Elaborare documentații de atribuire pentru contractele de execuție de lucrări

 • Sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor

 • Elaborare documentații pentru obținerea autorizațiilor necesare execuției lucrărilor

 • Elaborare Proiecte tehnice de execuție (parte scrisă, parte desenată, liste de cantități cu prețuri la faza SF)

 • Actualizare devize SF în urma finalizării procedurilor de licitație

 

© 2021 APACOV Proiect Sprijin POIM. Toate drepturile rezervate.