Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale
Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Proiect Sprijin POIM

Beneficiar

Beneficiar proiect

Gospodărie Comunală S.A – operatorul regional pentru județul Covasna – beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului “ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020”, cu nr. SMIS 2014+ 120139, conform Notei de aprobare nr. 53941/15.07.2019.

© 2021 APACOV Proiect Sprijin POIM. Toate drepturile rezervate.