Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale
Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Proiect Sprijin POIM

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.

Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor” sprijină unul dintre sectoarele de mediu în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Gospodărie Comunală S. A. a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene la data de 22.08.2019 contractul de finanţare „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020”, având ca obiect general pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul evaluării Aplicației de Finanțare și de atribuire a contractelor în vederea obținerii finanțării proiectului regional

Proiectul finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, este derulat pe o perioadă de 28 luni, având o valoare totală eligibilă de 11.699.591,04 lei, din care 8.356.850,76 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

© 2020 APACOV Proiect Sprijin POIM. Toate drepturile rezervate.